El nostre grup de recerca, centralitza el seu treball en tres àrees: Mercats financers (mercats tant de renda fixa i accions), anàlisis de dades financeres per a la presa de decisions i el desenvolupament d'instruments per a l'anàlisi de negoci en entorns incerts (conjunts difusos, les xarxes neuronals artificials, teoria de la informació, etc.) 

A més, el nostre grup de recerca té moltes publicacions i projectes i una gran experiència en consultoria, assessorament i formació a les seves àrees de treball. A més, el nostre grup és reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444