Matemática financiera
Ed. Pirámide, 1997

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444