Guide for the self-evaluation of companies: Keys to improve your business
Guide for the self-evaluation of companies: Keys to improve your business. Associació Catalana of Comptabilitat i Direcció (ACCID)

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444