Comunicacions 1r Congrés Internacional de la SIGEF. 1, pp. 1 - 482, 1994
ISBN 84-605-1604-0. Dipòsit legal: T-1670-94 (See publication)

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444