Accounting management at an International level: Organization, accreditation and academic journals
Revista de Contabilidad y Dirección, 21, pp. 63-82

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444