Applying and activity based costing system to a long-term care centre
Modelling, Measurement and Control serie D, 34(2): 18-37, 2014.

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444