Economic Profile-financial of the companies of high growth
International Magazine Legis of Accounting and Audit

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444