Analysis of the survival capacity of mutual funds: a systematic review of the literature
Indexat en Scopus

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444