Relationship Between Technological Progress, Capital Elasticity and Emissions of Industrial Pollutants for the Production Sectors in Catalonia
Working Paper. Col·lecció “Document de Treball del Departament d’Economia” Universitat Rovira i Virgili, 1-19, ISBN/ISSN: 1988-0812.

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444