The Analysis of Accounting Multipliers: The NAMEA Aproach in the Case of Catalonia
Working Paper. Col·lecció “Document de Treball del Departament d’Economia” Universitat Rovira i Virgili, 1-35, ISBN/ISSN: 1988-0812

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-444